2018
Per-Q

Nieuwsgierige soldaten marcheren naar het onbekende. Dit 19deeeuwse peloton vertoont curieus gedrag. Een buitengewone processie trekt voorbij. Spel schakelt vaak tussen humoristisch en melancholisch, tussen hilarisch en somber. 

Het voelt een beetje ongemakkelijk, maar dat verandert onmiddellijk wanneer de soldaten beginnen te spelen op hun instrumenten.

“Laten we zonder reden gaan marcheren” lijkt hun motto. It’s great fun!